• narrow screen resolution
  • wide screen resolution
  • fluid screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • style1 color
  • style2 color
  • style3 color
Lớp chồi In

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2021
CHỦ ĐỀ :HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Từ ngày 28/12/2020 đến 08/01/2021

THỨ

HAI

BA

NĂM

SÁU

TUẦN I:
Một số hiện tượng thời tiết và mùa
(Từ 28/12- 01/01)

THỂ DỤC:
Bật-Tách khép chân qua 5 ô

KHÁM PHÁ:
Một số hiện tượng thời tiết và mùa

ÂM NHẠC:
DH: Cho tôi đi làm mưa với
NH : Mưa rơi
TCAN :Nghe nhạc đoán tên bài hát

TRUYỆN:
Giọt nước tí xíu

Nghỉ
TẾT DƯƠNG LỊCH

TUẦN II:
Tìm hiểu về gió
(Từ 04/01- 08/01)

THỂ DỤC:
Chạy thay đổi theo đường dích dắc

KHÁM PHÁ:
Tìm hiểu về gió

ÂM NHẠC:
DH:Cháu vẽ ông mặt trời
NH:Cầu vồng
TCAN: Nghe tiết tấu tìm đồ vật

THƠ:
Che mưa cho bạn

TẠO HÌNH:
Xé dán đám mây

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 06 Tháng 1 2021 16:40