• narrow screen resolution
  • wide screen resolution
  • fluid screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • style1 color
  • style2 color
  • style3 color
Lớp 19 - 24 tháng In

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1

Thứ Tuần 1+3 Tuần 2+4

HAI

- VĐ: Đi bước qua vật cản.
- NBPB: Màu Xanh - Màu Đỏ

- VĐ: Ngồi lăn bóng.
- NBPB: Màu xanh - Màu đỏ

BA

- VĐT: Lồng hộp vuông.
- AN: dạy hát: “sắp đến tết”.

- VĐT: Lồng hộp vuông .
- NBTN: Hoa Hồng - Hoa Cúc

- Thơ: Hoa nở.
- NBPB: như thứ 2

- Thơ: Hoa nở
- VĐ: như thứ 2

NĂM

- VĐ: Như thứ 2
- NBTN: Hoa mai - Hoa đào

- NBPB: như thứ 2
- AN:Dạy hát: “sắp đến tết rồi”

SÁU

- KC theo tranh : Cây táo.
- VĐT: như thứ 3

- KC theo tranh: Cây Táo.
- VĐT: như thứ 3

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 1 2020 10:15