Lớp mầm In

Lịch dạy tháng 1/2020
Chủ đề: THẾ GIỚI THỰC VẬT
Từ ngày: 30/12-25/1/2020

THỨ

HAI

BA

NĂM

SÁU

I
Một số loại cây
Từ 30/12-3/1/2020

Thể dục
VĐ: Ném xa bằng 1 tay
TC: Chạy nhanh

KPKH
Quá trình lớn của cây đậu

LQVT

Đếm đến 4

LQVH

Truyện: Hạt giống nhỏ

Tạo Hình

Tô màu
Cây xanh

 

II
Cây ăn quả
Từ 6-10/1/2020

Thể dục
VĐ: Đi chạy thay đổi theo hiệu lệnh của cô
TC: Tung và bắt bóng

KPKH
Cây ăn quả
(cây cam, cây xoài)

LQVT

Tách, gộp trong phạm vi 4

LQVH

Thơ
Cây dây leo

Âm nhạc
NH: Vườn cây của ba
DH: Quả gì?
TC: Ai đoán giỏi

III
Rau- củ- quả
Từ 13-17/1/2020

Thể dục
VĐ: Tung bóng bằng hai tay
TC: Cây cao, cỏ thấp

KPKH

Bắp cải
Củ cà rốt

LQVT

Xếp tương ứng
1-1

LQVH

Truyện
Chú đỗ con

Tạo hình

Nặn
Củ cải

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 1 2020 10:26