Lớp mầm In

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11
CHỦ ĐỀ : NGHỀ NGHIỆP
Thời gian: 2/11 – 27/11/2020

THỨ

HAI

BA

NĂM

SÁU

TUẦN 1
Bố mẹ làm nghề gì

02/11 – 06/11

Thể dục
Tự đập và bắt bóng 1 lần
TC: Gấu và ong

KPKH
KP: Bác nông dân

Thơ
Bé làm bao nhiêu nghề

Tạo hình
Nặn : Dụng cụ nghề nông

Toán
Nhận biết tay phải tay trái của bản thân

TUẦN 2
Một số nghề quen

09/11 – 13/11

Thể dục
TD:
Ném xa bằng 2 tay
TC: Nhảy qua suối nhỏ

Âm nhạc
DH: Đi một hai
NH : Chú bộ đội ơi
TC: Thi bạn nào nhanh hơn

Thơ
Làm bác sĩ

Tạo hình
Vẽ quà tặng chú bộ đội

Toán
Nhận biết rộng hơn, hẹp hơn

TUẦN 3
Ngày hội các thầy cô

16/11 – 20/11

Thể dục
TD: Ném trúng đích bằng 1 tay
TC: Chuyển hàng vào kho

Âm nhạc
DH:Cô và mẹ
NH: Cô giáo em
TC: Nghe tiếng đoán tên nhạc cụ

KPKH
KP: Nghề giáo viên

Thơ
Mẹ và cô

Tạo hình
Vẽ hoa tặng cô giáo

TUẦN 4
Bé làm nhà giúp mẹ

23/11 – 27/11

Thơ
Bé quét nhà

Thể dục
VĐ: Bật qua 4-5 ô
TC: Ai nhanh hơn

Truyện
KC: Cả nhà cùng làm việc

Âm nhạc
VĐTN: Chiếc khăn tay
NH: Anh phi công ơi
TC: Tai ai tinh

Toán
Nhận biết hình vuông, tam giác

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 03 Tháng 11 2020 16:28