Lớp mầm In

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2020
CHỦ ĐỀ: BÉ LÊN MẪU GIÁO
Từ ngày 07/09/2020 đến 25/09/2020

THỨ

HAI

BA

NĂM

SÁU

TUẦN 1
Bé vui đến trường
(Từ 07/09 – 11/09)

Thể dục
Bật về phía trước

Khám Phá
Lớp Mầm yêu thương

Âm Nhạc
Hát: cháu đi Mẫu Giáo
NH: cô giáo

Toán
Nhận biết hình tròn

Kể Truyện
Đôi bạn tốt

TUẦN 2
Lớp chồi của bé
(Từ 14/09 – 18/09)

Khám Phá
Đồ chơi bé thích

Tạo Hình
Tô màu: chùm bóng bay

Toán
Nhận biết 1 và nhiều

Thể Dục
Tung bắt bóng cùng cô

Thơ
Bạn mới

TUẦN 3
Các HĐ trong trường MN
(Từ 21/09 – 26/09)

Âm Nhạc
Hát: đi dạo
NH: cô giáo

Toán
Xếp tương ứng 1:1

Khám Phá
Lớp mẫu giáo của bé

Thơ
Bé đến lớp

Thể Dục
Tung bắt bóng cùng cô

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 22 Tháng 9 2020 09:24