Lớp chồi In

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2020
CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH
Từ ngày 02/10/2020 đến 27/10/2020

THỨ

HAI

BA

NĂM

SÁU

TUẦN I:
Gia đình của bé
(Từ 02/10-06/10)

THỂ DỤC:
Chạy thay đổi theo vật chuẩn

KHÁM PHÁ:
Gia đình của bé

TOÁN
Điếm đến 3. Nhận biết chữ số 3

ÂM NHẠC
DH: NHà của tôi
NH: Gia đình nhỏ hạnh phúc to
TCAN: Chiếc ghế kì diệu

TẠO HÌNH
Vẽ ngôi nhà của bé

TUẦN II:
Những người thân trong gia đình
(Từ 09/10 - 13/10)

THỂ DỤC
Trườn theo hướng thẳng

KHÁM PHÁ
Những người thân trong gia đình( ngôi nhà của bé)

TOÁN
Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3

ÂM NHẠC
DH:Cả nhà thương nhau
NH: Ba ngọn nến
TCAN: Chiếc ghế kì diệu

TẠO HÌNH
Vẽ :người thân trong gia đình

TUẦN III:
Lễ hội cô giáo 20/11 (Từ 16/10 - 20/10)

ÂM NHẠC
DH: Cô giáo của em
NH: Cô giáo miền xuôi
TCAN:Ai đoán giỏi

KHÁM PHÁ
Lễ hội của cô giáo 20/11

THỂ DỤC:
Bò dích dắc qua 5 điểm

TẠO HÌNH
Làm thiệp tặng cô giáo

THƠ
Bàn tay cô giáo

TUẦN IV:
Những đồ dùng trong gia đình
(Từ 23/10 - 27/10)

TẠO HÌNH
Bò thấp chui qua cổng

KHÁM PHÁ
Đồ dùng trong gia đình

VĂN HỌC
Truyện
Món quà của cô giáo

THỂ DỤC
Ném trúng đích nằm ngang

TOÁN
Tách-Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 03 Tháng 11 2020 18:59