Lớp 13 - 18 tháng In

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11/2020
CHỦ ĐỀ: CÁC LOẠI RAU CỦ
Thời gian: Từ ngày 02/11 đến ngày 27/11/2020

Thứ

TUẦN 1 + 3

TUẦN 2 + 4

Hai

- VĐ: Đi bước qua vật cản
- NBTN: Cà rốt

- : Lăn bóng lên phía trước 1,5m
- Thơ: Quả chuối

Ba

- Thơ: Bắp cải xanh.
- AN: nghe hát : Đố quả

- VĐT: Tháo lắp vòng
- NBTN: Bắp cải

-NBTN: Cà rốt
- VĐT: Lồng 2-3 hộp tròn

- AN: Nghe hát : Tập tầm vông
- : Ngồi tung bóng ra xa

Năm

- : Bò tới đích
- NBPB: Rau củ to-nhỏ

- NBTN: Rau muống
- VĐT: Xâu rau củ

Sáu

- AN: Nghe hát : Đố quả
- Thơ: Bắp cải xanh.

- Thơ : Quả chuối
- VĐT: Tháp lắp vòng

Chơi
mọi
lúc
mọi
nơi

- Làm quen các góc chơi.
- Tập sử dụng các đồ dùng, đồ chơi trong góc.
- Xem tranh trò chuyện với trẻ về tên các loại rau củ.
- Nghe các âm thanh to - nhỏ qua đồ chơi như: trống lắc, lục lạc.
- Chơi trò chơi: Cho bé ăn , ru bé ngủ, tắm bé.
- Chơi các trò chơi: Con thỏ, trời mưa, Nu na nu nống.
- Chơi trò chơi: Con muỗi.
- Tập thể hiện một số hành vi giao tiếp như: Chào tạm biệt, cúi đầu “ Ạ ” .
- Chơi các trò chơi: Con bọ dừa; Cây bắp cải; Con thỏ.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 03 Tháng 11 2020 15:57