Trò chơi ‘gần – xa’ In

Bé và mẹ sẽ có thời gian chơi vui vẻ tại nhà.

 

Chuẩn bị: Đồ chơi nhỏ hoặc các món ăn vặt ngon miệng.

Thực hiện: Giấu đồ chơi (vật dụng gia đình) hoặc những món ăn vặt quanh nhà. Sau đó, khuyến khích bé tự đi tìm chúng.

Khi bé tiến lại gần nơi giấu đồ vật (món ăn), mẹ lập tức nói "gần" và "xa" khi bé đã đi xa chỗ giấu.

Theo Mevabe