• narrow screen resolution
  • wide screen resolution
  • fluid screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • style1 color
  • style2 color
  • style3 color
Lớp 06 - 12 tháng In

Nhóm 06/12 “Thỏ Trắng”

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 05/2023
CHỦ ĐỀ: BÉ TẬP ĂN QUẢ NGON
Thời gian: Từ ngày 03/05 đến ngày 25/05/2023

Thứ

TUẦN 1 + 3

TUẦN 2 + 4

Hai

- : Trẻ đi đến đồ chơi
- NB: Nhận biết “Trái cam”

- : Tập đi đến cô
- NB: Nhận biết “Trái chuối”

Ba

- Thơ: nghe bài thơ “Quả thị”
- ÂN: nghe bài hát “Quả”

- Thơ: nghe bài thơ “Quả chanh xanh”
- ÂN: nghe bài hát “Vườn cây của ba”

- ÂN: nghe bài hát “Quả”
- HĐVĐV: Tháo lắp vòng (2-3 vòng)

- ÂN: nghe bài hát “Vườn cây của ba”
- HĐVĐV: Xếp chồng khối vuông (2-3 khối)

Năm

- NB: Nhận biết “Trái cam”
- : Trẻ đi đến đồ chơi

- NB: Nhận biết Bà của bé
- : Trẻ đi đến cô

Sáu

- HĐVĐV: Tháo lắp vòng (2-3 vòng)
- Thơ: nghe bài thơ “Quả thị”

- HĐVĐV: Xếp chồng khối vuông (2-3 khối)
- Thơ: nghe bài thơ “Quả chanh xanh”

Chơi
mọi
lúc
mọi
nơi

- Làm quen các góc chơi.
- Tập sử dụng các đồ dùng, đồ chơi trong góc.
- Quan sát và trò chuyện với trẻ về một số loại quả gần gủi
- Nghe đọc các bài thơ: Quả thị; Quả chanh xanh…. Nghe các bài hát: Quả; Vườn cây của ba…
- Chơi với đồ chơi: Tháo lắp vòng, Xếp chồng khối gỗ…Chơi xe, bóng…
- Chơi các trò chơi: Con thỏ, Bọ rùa, Nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ…
- Tập thể hiện một số hành vi giao tiếp như: Chào tạm biệt, cúi đầu “ Ạ ” .
- Tập cho trẻ biết dẹp đồ chơi sau khi chơi xong.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 09 Tháng 5 2023 13:07
 

Hình ảnh trường

SinhNhat09.jpg

Người dùng trực tuyến

Hiện có 10 khách Trực tuyến