• narrow screen resolution
  • wide screen resolution
  • fluid screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • style1 color
  • style2 color
  • style3 color
Lớp 25 - 36 tháng In

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2020
CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI CỦA BÉ
Từ ngày 05/10/2020 đến 30/10/2020

TUẦN Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

TUẦN 1
Những đồ chơi quen thuộc

(Từ 05/09 – 09/10)

Thơ
Đi dép

Dạy hát
Đôi dép
TCÂN
Phân biệt âm thanh to nhỏ của trống lắc

NBTN
Quả bóng – Búp bê

Kể chuyện
Vệ sinh buổi sáng

Thể Dục
Bò chui qua cổng
TC: đuổi bắt bóng

TUẦN 2
Đồ chơi bé thích

(Từ 12/10 – 16/10)

Thể Dục
Đi bước vào các ô
TC: lăn bóng

Thơ
Chia đồ chơi

HĐVĐV
Xếp hàng rào

Dạy hát
Cất đồ chơi
TCÂN
Bóng tròn to

NBTN
Đồ chơi gia đình

TUẦN 3
Những đồ chơi quen thuộc

(Từ 19/10 – 23/10)

Âm Nhạc
Quả bóng
TC: phân biệt âm thanh của 2 dụng cụ khác nhau

NBTN
Cặp da – đôi dép

Thể Dục
Đi theo đường ngoằn ngoèo
TC: gà trong vườn rau

Âm Nhạc
Búp bê
TC: búp bê bằng bông

Truyện
Quả trứng

TUẦN 4
Đồ chơi bé thích

(Từ 26/10 – 30/10)

Nhận biết
Một số đồ chơi màu xanh

Âm Nhạc
Chiếc khan tay
TC: phân biệt âm thanh của 2 dụng cụ khác nhau

Tạo Hình
Di màu

Thể Dục
Đi theo đường ngoằn ngoèo
TC: gà trong vườn rau

Thơ
Đi dép

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 30 Tháng 9 2020 16:31